Sự Kiện Kinh Tế – 16.09.2020

Sự kiện kinh tế

.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

.

1. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Anh Quốc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
16/09/2020 (Tháng 8)0.1%1.0%
19/08/2020 (Tháng 7)1.0%0.6%0.6%
15/07/2020 (Tháng 6)0.6%0.4%0.5%

2. Doanh Số Bán Lẻ – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
15/09/2020 (Tháng 8)1.0%1.2%
14/08/2020 (Tháng 7)1.2%1.9%8.4%
16/07/2020 (Tháng 6)7.5%5.0%18.2%

3. Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tài sản ảnh hưởng: DẦU THÔ

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
16/09/20202.049M2.032M
10/09/20202.032M1.335M-9.362M
02/09/2020-9.362M1.887M4.689M