Sự Kiện Kinh Tế – 15.09.2020

Sự kiện kinh tế

.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

.

1. Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình – Anh Quốc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty và chính phủ trả tiền cho lao động, bao gồm các khoản thưởng. Số liệu Thu Nhập Trung Bình mang đến cho chúng ta dấu hiệu tốt về tăng trưởng thu nhập cá nhân trong một tháng nhất định.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
15/09/2020 (Tháng 7)-1.3%-1.2%
11/08/2020 (Tháng 6)-1.2%-1.1%-0.3%
16/07/2020 (Tháng 5)-0.3%-0.4%1.0%

2. Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp – Anh Quốc

  • Thời gian:13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
15/09/2020 (Tháng 8)100.0K94.4K
11/08/2020 (Tháng 7)94.4K10.0K-28.1K
16/07/2020 (Tháng 6)-28.1K250.0K566.4K

3. Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW – Đức

  • Thời gian: 18:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế từ Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Âu (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW) của Đức đánh giá triển vọng kinh tế sáu tháng. Mức độ cao hơn 0 chứng tỏ sự lạc quan; mức độ thấp hơn biểu thị sự bi quan. Dữ liệu thực tế được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 350 nhà đầu tư tổ chức và chuyên viên phân tích của Đức.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày phát hànhThực tếDự báoTrước đó
15/09/2020 (Tháng 9)69.871.5
11/08/2020 (Tháng 8)71.558.059.3
14/07/2020 (Tháng 7)59.360.063.4